تبلیغات
وبلاگ شخصی علی محمدی - شرح وظایف کارکنان دبیرستان

به‌ شادمانی هه‌موو گه‌ل و هۆز ساڵی نوێ کوردی لێتان بێت پیرۆز

شرح وظایف کارکنان دبیرستان

نویسنده :علی محمدی
تاریخ:یکشنبه 26 اردیبهشت 1389-08:47 بعد از ظهر

واحد سازمانی : دبیرستان 
عنوان پست : مدیر
ـ كلیه كارها و اقداماتی كه در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر آموزگار مدرسه خواهد بود و مدیر آموزگار مدرسه از نظر حسن اجرای امور پرورشی ، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئولیت تام دارد وظایف او بشرح زیر است :
ـ اجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت
ـ نظارت دقیق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازین و دستورالعملهای مربوط .
ـ تنظیم برنامه كار هفتگی كلاسها براساس برنامه مصوب و توجه به نحوه تنظیم كلاسهای چند پایه
ـ حضور بموقع در كلاس درس و استفاده مطلوب از اوقات دانش آموزان و اشتغال به تدریس موظف هفتگی طبق برنامه و بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش
ـ تدریس به تمام یا گروهی از دانش آموزان اعم از اینكه در یك سطح یا در سطوح مختلف تحصیلی باشند .
ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی كاركنان دانش آموزان در مدرسه و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه
ـ اقدام به ایجاد محیطی كاملا مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفذ آفات فكری و اخلاقی
ـ تعیین تمرینهای مناسب و مراقبت در انجام آن با توجه به كتاب راهنما ( روش تدریس )
ـ سعی در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ایجاد زمینه كمك به حفظ شئون و شخصیت آنان
ـ جلب همكاری و مشاركت مردمی در امر آموزش و پرورش
ـ اقدام به تشكیل شوراها و گروههای پرورشی ، آموزشی ، انجمن اولیاء و مربیان و اعمال نظارت مستقیم بر امور این گروهها
ـ تقویت روحیه ی همكاری تعاون و اعتماد به نفس در دانش آموزان از طریق اجرای مباحثه گروهی و بهره مندی از مشاركت آنان
ـ سعی و تلاش در جهت شناسائی وضعیت اخلاقی ، رفتاری و عاطفی دانش آموزان و كوشش در رفع نارسائیهای احتمالی آنها
ـ استفاده از نظر معلم راهنما در مورد برنامه های درسی و پرورشی ، روشها و بكارگیری وسایل كمك آموزشی
ـ نظارت و اجرای ارزشیابی تشخیصی ، تدریجی و پایانی با رعایت مفاد آئین نامه امتحانات
ـ كوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشكیل گروهها و انجمهنای دانش آموزی با رعایت مقررات
ـ حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن مادامیكه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی
ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان بر اساس آئین نامه های ابلاغ نشده و تشكیل و نگهداری پرونده آنان
ـ دریافت به موقع كتب درسی از اداره مربوط و توزیع آن بین دانش آموزان و انجام سایر امور مربوط به آن
ـ انجام امور مالی طبق مقررات و مجوزهای مربوط
ـ تهیه و تنظیم دفتر امتحانات ، دفتر آمار ، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و كارنامه های تحصیلی و ارسال بموقع گزارشهای لازم به اداره آموزش و پورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت در حفظ و نگهداری سوابق و اسناد بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوط .
ـ تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابیهای بعمل آمده از دانش آموزان و شناسائی علل پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط وقوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش آموزان
ـ بررسی وضعیت ساختمان و سایر تجهیزات مدرسه و اقدام به رفع نواقصموجود از طریق گزارش به اداره اموزش و پرورش
ـ مراقبت در حفظ و نگهداری ساختمان یا چادر مدرسه و حفظ اموال و وسایل و تجهیزات آن با همكاری و هماهنگی شورای اسلامی روستا
ـ رسیدگی مرتب به حضور و غیاب دانش اموزان با همكاری سایر معلمین
ـ رسیدگی مرتب یه حضور و غیاب كاركنان و اعلام گزارش به اداره آموزش و پرورش متبوع از طریق ممكن یا طریق معلم راهنمای ذیربط 
ـ همكاری با معلم راهنما در زمینه ارزشیابی از كاركنان
ـ مراقبت كامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن كمكهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پورش از جریان امر در هر مورد كه اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقوع یابد .
ـ ابلاغ مفاد آئین نامه ها و دستورالعملها ، بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیربط به كاركنان مدرسه و كوشش جهت اجرای كامل آنها
ـ نظارت بر تصحیح اوراق امتحانی و كنترل در تطبیق نمرات اوراق لیستهای امتحانی و اعلام نتیجه به دانش آموزان
ـ شركت فعال در دوره های كار اموزی و گردهمائیها ، جلسات پرورشی ، آموزشی و اداری كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مربوط تشكیل می شود و كوشش در بهره گیری از نتایج بررسیها برای بهبود امور آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه از طریق مسائل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان
ـ استفاده از وسایل كمك آموزشی و ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر ذیربط
ـانجام اقدامات بمنظور معرفی دانش آموزان پایه پنجم به امتحانات نهائی
تــــــــذكر :
مدیر آموزگاران به هنگام تغییر سمت موظف هستند فهدست اسناد و مدارك دفاتر امتحانات و آمار اموال اندیكاتور بازرسی و همچنین صورت اموال و وسایل مدرسه در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پس از تایید مدیر آموزگار جدید و یافردی كه از سوی اداره تعیین شده است یك نسخه را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بایگانیو نسخه سوم را به عنوانرسید نقل و انتقال برای خود نگهدارد .
ـ انجام سایر امور مربوط عنداللزوم .
=========================
واحد سازمانی : دبیرستان 
عنوان پست / شغل : معاون آموزشی
شرح وظایف : 
ـ تمهید مقدمات و ایجاد امكانات لازم در زمینه اجرایی برنامه¬های صیحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی ملی .
ـ نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه¬ی رفتار و حركات و طرز پوشش دانش¬آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش¬آموزان دختر و نظارت برعایت آن از سوی كاركنان و دانش¬آموزان .
ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی كاركنان و دانش¬آموزان مدرسه و آشنا كردن دانش¬آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه .
ـ شناسایی دانش¬آموزانی كه ناهنجاری¬های رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشكلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه .
ـ رسیدگی به حضور و غیاب دانش¬آموزان و ارائه¬ی گزارش لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولیاء آنان .
ـ شركت در شوراهای و گروه¬های پرورشی با نظر مدیر مدرسه و همكاری كامل در اجرای برنامه¬ها و خط مشی¬های اجرائی مصوب .
ـ اداره¬ی كلاس در غیاب معلم مربوط .
ـ همكاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی از نحوه¬ی پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان و اعلام موارد به اولیاء آنان در صورت لزوم .
ـ همكاری با مدیر مدرسه و اشتراك مساعی در انجام وظایف مدیر .
ـ حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز كار روزانه و قبل از حضور دانش¬آموزان و مادامی كه برنامه¬ها و فعالیت¬های آموزشی ، پرورشی و جنبی در جریان است .
ـ همكاری با دیگر معاونین و مربیان مدرسه در انجام وظایف مربوط .
ـ ایجاد هماهنگی و تقسیم كار براساس شرح وظایف با دیگر معاونین و مربیان مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه .
ـ نظارت و همكاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار ، اموال ، امتحانات و نگهداری سوابق اسناد .
ـ تهیه و تنظیم گزارش¬های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه¬ی گزارش¬های لازم در این زمینه به مدیر مدرسه.
ـ نظارت در حُسن انجام وظایف دیگر كاركنان مدرسه و همكاری با آنان در حُسن اجرای برنامه¬ها و امور مربوط .
ـ مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش¬آموزان و اعمال كوشش¬های مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و كمبود در این زمینه¬ها و چاره¬جویی نارسایی¬ها در هر مورد و فراهم كردن موجبات كمك¬های اولیه و درمان در موارد لازم .
ـ مراقبت بر فعالیت¬های آزاد دانش¬آموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر با كمك مربیان و معلمان .
ـ نظارت بر كار و فعالیت¬های خدمتگزاران ، سرایدار ، نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه .
ـ تهیه و تنظیم برنامه¬ی امتحانات و همكاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش¬آموزان به اولیاء آنان در موعد مقرر .
ـ معرفی دانش¬آموزان سال آخر برای امتحانات نهائی با نظر مدیر مدرسه به اداره¬ی آموزش و پرورش
ـ تهیه پیشنویس گزارش¬ها و مكاتبات مربوط .
ـ برعهده گرفتن وظایف كادر اداری مدرسه در غیاب آنان بر حسب مورد .
ـ انجام كلیه¬ی امور مدرسه در غیاب مدیر مدرسه براساس اختیارات تفویض شده .
ـ حضور در مدرسه در كلیه¬ی اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل¬های صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش .
ـ انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .
=======================
واحد سازمانی : دبیرستان     عنوان پست / شغل : معلم  
 شرح وظایف : 
ـ شاغل این پست زیر نظر مدیر مدرسه به شرح زیر انجام وظیفه می¬نماید .
ـ كوشش و اهتمام در بوجود آوردن محیطی كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی بطوری كه زمینه شكوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش¬آموزان از هر جهت فراهم باشد .
ـ كوشش در ایجاد روحیه¬ی نظم و تربیت و دقت و همكاری و تعاون در دانش¬آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقیقی و تفحص .
ـ اجرای برنامه¬های آموزشی ـ پرورشی مصوب ( تدریس بموقع كلیه¬ی مواد برنامه طبق جدول ساعت كار هفتگی و با زمان¬بندی سالانه و اهتمام در بهبود كیفیت آموزشی از طریق بكار گرفتن شیوه¬ها و روش¬های جدیدی تدریس با استفاده از وسایل كمك آموزشی و تهیه¬ی طرح درس .
ـ فراهم كردن موجبات ارزشیابی بموقع از پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان و تجزیه و تحلیل نتایج آنان و شناسایی علل پیشرفت یا عرم پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش¬آموزان .
ـ انجام ارزشیابی¬های تشخیصی ، تدریجی و پایانی برابر آیین¬نامه¬ها و دستورالعمل¬های مربوط .
ـ دقت در برگزاری امتحانات شفاهی و عملی دانش¬آموزان .
ـ تصحیح دقیق اوراق امتحانات دانش¬آموزان اعم از داخلی یا نهائی برحسب مورد برابر دستورالعمل¬های صادره از سوی آموزش و پرورش .
ـ رسیدگی مستمر به تكالیف دانش¬آموزان و سعی در حُسن خط و بهبود كار آنان .
ـ تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شركت در شوراهای آموزشی ـ پرورشی مدرسه و گردهمایی¬ها و دوره¬های كارآموزی و ارائه¬ی پیشنهادهای لازم .
ـ شرك فعالانه در گروه¬های آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر كاركنان در اجرای بهتر برنامه¬های درسی و ارائه¬ی پیشنهادهای لازم .
ـ پیشنهادهای لازم در مورد برنامه¬های درسی پرورشی ، روش¬ها و وسایل و اجرای مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط .
ـ همكاری و تبادل نظر با اولیاء دانش¬آموزان در موارد لازم بمنظور آگاهی از وضعی رفتار و تحصیلات دانش آموزان و راهنمایی خانواده¬ها برای چاره جویی دشورای¬ها و مسائل تحصیلی دانش¬آموزان با اطلاع مدیر مدرسه .
ـ رسیدگی مرتب به كیفیت پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آیین¬نامه امتحانات انجام آزمایش¬ها و كارهای علمی لازم با توجه به محتوای كُتب درسی مربوط .
ـ ثبت خلاصه¬ای از آزمایش¬های انجام شده و نتایج آن توسط دانش¬آموزان یا معلم در دفتر مربوط .
ـ دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش¬آموزان و تذكر مطالب لازم به آنان در این زمینه .
ـ شركت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهارنظر و ارائه¬ی پیشنهادهای لازم .
ـ توجه به تفاوت¬های فردی دانش¬آموزان و توجه لازم و موردی به دانش¬آموزانی كه در یادگیری نارسایی¬های دارند و یا دیرآمور هستند .
ـ سعی در شناسایی ناهنجاری¬های رفتاری و نارسایی¬های اخلاقی و مشكلات خانوادگی دانش¬آموزان و همكاری با مدیر و دیگر مسئولین و اولیاء در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان .
ـ همكاری و معاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان مدرسه در اجرای ضوابط و مقررات دستورالعمل¬ها و بخشنامه¬ها .
ـ همكاری و مساعدت لازم با مسئولین و حضور بموقع در مدرسه در جریان برگزاری امتحانات .
ـ رسیدگی مرتب به حضور و غیاب دانش¬آموزان و ارائه¬ی گزارش¬های لازم به اولیاء مدرسه .
ـ ورود به كلاس قبل از دانش¬آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان و عنداللزوم همكاری با معاونت مدرسه برای مراقبت از دانش¬آموزان در ساعات تفریح .
ـ حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهائی به عنوان مراقب یا ناظر ، یا مسئول حوزه یا برحسب مسئولیتی كه طبق دستورالعمل¬های صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می¬گردد .
ـ همكاری در تشكیل و تنظیم پرونده¬های تحصیلی دانش¬آموزان .
ـ انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و كنترل آن و تحویل بموقع به مدیر مدرسه پس از امضاء .
ـ انجام سایر امور ارجاعی مربوط .
=======================
 
عنوان پست / شغل : معاون پرورشی یا مربی اُمور تربیتی    واحد سازمانی : دبیرستان 
شرح وظایف :   
ـ شاغل این پست با رعایت موازین شرعی زیر نظر مدیر مدرسه انجام وظیفه مینماید .
ـ اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و ... ) با همكاری مسئولین مدرسه .
ـ آموختن نماز به دانش¬آموزان و آشنا كردن آنان با احكام نماز و آموزش¬های لازم پیرامون مسائل اخلاقی .
ـ تلاش در جهت تهیه¬ی مكان مناسب برای برگزاری نماز جماعت با همكاری مدیر مدرسه .
ـ برگزاری نماز جماعت در زمان و مكان مناسب با رعایت شرایط سنی آنان و تشویق و ترغیب آنان جهت شركت در نماز جماعت .
ـ نظارت بر نحوه¬ی رفتار و كردار و پوشش اسلامی دانش¬آموزان در داخل و خارج مدرسه براساس موازین و دستورالعمل¬های مربوط زیر نظر مدیر مدرسه .
ـ تهیه¬ی مقدمات برگزاری مراسم در اَیام خاص ( اعیاد ، مناسبت¬ها و ... ) با هماهنگی ستاد تربیتی مدرسه .
ـ تدریس در كلاس طبق دستورالعمل¬های صادره از وزارت آموزش و پرورش .
ـ تهیه و تنظیم برنامه¬های تبلیغی مناسب در مورد مناسبت¬های مختلف .
ـ برگزاری سخنرانی¬های كوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش¬آموزان با مسائل اجتماعی ، سیاسی تنظیم و اجرای برنامه¬های مسابقات قرآن و برنامه¬ریزی برای آماده كردن دانش¬آموزان جهت شركت در این مسابقات با نظر رئیس مدرسه .
ـ تشكیل كتابخانه و تأمین لوازم و تهیه كتاب¬های متناسب با شرایط سنی دانش¬آموزان و فعال كردن كتابخانه بنحوی كه همه دانش¬آموزان از آن بهره مند شوند .
ـ تنظیم برنامه جهت شركت دادن دانش¬آموزان در مراسم مهم دینی و انقلابی مانند شركت در نماز جمعه ، جشن¬ها و راه¬پیمایی¬های عمومی با هماهنگی ستاد امور تربیتی و رعایت كلیه¬ی جوانب ایمنی .
ـ همكاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیت¬های تربیتی ، اجتماعی دانش¬آموزان از طریق تشكیل گروه¬ها و انجمن¬های دانش¬آموزان با رعایت مقررات مربوط .
ـ سعی در شناسایی دانش¬آموزان كم بضاعت و ایجاد زمینه¬ی كمك با حفظ شئون و شخصیت آنان با نظر مدیر مدرسه .
ـ تهیه و تنظیم برنامه¬ی بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی با مساعدت مسئولین منطقه .
ـ همكاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش¬آموزان از مراكز صنعتی و علمی و خدماتی .
ـ همكاری با مدیر مدرسه در جهت شناسایی ناهنجاری¬های رفتاری و نارسایی¬های اخلاقی و عاطفی و مشكلات خانوادگی دانش¬آموزان و كوشش در همكاری با مدیر و دیگر مسئولین جهت اصلاح و رفع مشكلات آنان .
ـ همكاری با مدیر مدرسه در مورد تشكیل شوراها و گروه¬های پرورشی ، آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان و تنظیم برنامه جهت تماس¬های لازم با اولیاء دانش¬آموزان .
ـ شركت در جلسات بخصوص مربیان كه در مراكز ، مناطق یا بخش¬ها جهت هماهنگی فعالیت¬های تربیتی در سطح منطقه تشكیل می¬گردد .
ـ شركت فعال در كلاس¬های كارآموزی و بازآموزی و گردهمآیی كه از طریق اداره ابلاغ می¬شود و كوشش در بهره گیری از نتایج بررسی¬ها برای بهبود اُمور پرورشی از طریق طرح مسائل مربوط در شورای معلمان .
ـ تشكیل شركت تعاونی دانش¬آموزان براساس دستورالعمل های مربوط .
ـ همكاری با مدیر مدرسه در جهت تأمین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش¬آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رسانیدن كمك¬های اولیه¬ی لازم برای افراد سانحه دیده .
ـ شركت در جلسات شورای معلمان و شوراهایی كه از سوی مدیر تعیین می¬شود با رعایت مقررات  .
ـ ارائه¬ی گزارش كار به مدیر مدرسه و مسئولین امور تربیتی از طریق وی .
ـ انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .
 
 =====================
واحد سازمانی : دبیرستان 
عنوان پست : متصدی امور دفاتر امتحانی 
شرح وظایف : ـ شاغل این پست زیر نظر مسئول مربوطه وظایف مشروحه¬ی ذیل را انجام می دهد .
ـ رعایت دقیق موازین اسلامی و قانونی در انجام وظایف محوله
ـ همكاری با مسئول امور دفتری و معاون مدرسه در انجام وظایف مربوطه
ـ تهیه و تنظیم ریز نمرات امتحانی دانش آموزان منتقله و ارائه به مدیر مدرسه جهت امضاء و ارسال به واحد متقاضی
ـ تنظیم و وارد كردن مشخصات ، نمرات امتحانی دانش آموزان در لیستهای دفاتر امتحانات و كارنامه ها
ـ تهیه و تنظیم لیست نمرات و آلبوم عكس دانش آموزان سال آخر مدرسه و معرفی برای امتحانات تهائی و صدور جواز ورود به جلسه
ـ تنظیم لیست مشخصات قبولشدگان امتحانات نهائی جهت ارسال به اداره آموزش و پرورش
ـ وارد كردن نمرات امتحانی هر ثلث در برگ اعلام نتایج و ارسال آن جهت اطلاع اولیا دانش آموزان و باز تحویل گرفتن از آنان
ـ جمه و معدل گیری به موقه نمرات امتحانی طبق ائین نامه امتحانات 
ـ استخراج نتیجه قبولی و مردودی تجدیدی دانش اموزان در خرداد و شهریور ماه با رعایت مفاد آئین نامه امتحانات با نظارت مدیر مدرسه و اعلام نتیجه كتبی ه اولیا دانش آموزان
ـ صدور پروانه قبولی فارغ التحصیلان دوره تحصیلی مربوط در صورت لزوم
ـ اهتمام و همكاری در تنظیم و صدور گواهینامه های پایان تحصیلات دانش آموزان در دوره مربوط
ـ انجام اقدامات لازم برای الصاق تمبر به كارنامه ها طبق مقررات مربوط
ـ تهیه پیش نویس مكاتبات مربوطه
ـ مراقبت در حسن اجرای مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط
ـ اقدام باخذ صورت اسامی دانش اموزان غایب از مدیر یا معاون مدرسه ئ اعلام غیبت آنها به اولیاء آنان با نظر مدیر مدرسه یا جانشین وی
ـ تشكیل پرونده های عادلی دانش آموزان
ـ درخواست مدارك تحصیلی دانش آموزان اداره آموزش و پرورش متبوع و تطبیق و تائید مدارك تحصیلی و اقدام لازم در مورد آنها
ـ تهیه پیش نویس مكاتبات مربوط
ـ انجام سایر امور ارجاعی
=====================
واحد سازمانی : دبیرستان 
عنوان پست / شغل : خدمتگــــــزار    
شرح وظایف :
ـ حضور در محل خدمت حداقل یك¬ساعت قبل از شروع كار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات كار اداری و تنظیف كامل اُطاق¬ها و محوطه محل كار براساس تقسیم كار در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف .
ـ مراقبت در تمیز نگهداشتن دائمی كلاس¬ها و سالن¬ها و سرویس¬های بهداشتی و حیاط واحد آموزشی .
ـ مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثایه واحد متبوعه و دادن گزارش¬های مربوط به آن در صورت لزوم .
ـ گزارش بموقع به مسئولان مدرسه در مورد اماكن و تأسیسات واحد مربوط به شغل كه از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند .
ـ مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و كنترل مواردی كه ممكن است به بروز حوادثی منتهی شود .
ـ همكاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در كلیه¬ی اُمور مربوط به اداره¬ی مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر .
ـ رعایت مرتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیت¬های روزانه بخصوص با دانش¬آموزان و اولیاء آنان و احتراز از هرگونه داد و ستد با دانش¬آموزان .
ـ انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم .
=======================
واحد سازمانی : دبیرستان 
عنوان پست / شغل : خدمتگزار و سرایدار   
شرح وظایف :
ـ بیتوته نمودن در واحد متبوع .
ـ حضور در محل خدمت حداقل یك ساعت قبل از شروع كار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات كار اداری و تنظیف كامل كلاس¬های درس ومحوطه مربوطه در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف در تمیز نگهداشتن دائمی امكان مختلف واحد متبوع .
ـ مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه ور در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر مربوط و جلوگیری از خروج اموال مدرسه بدون مجوز .
ـ گزارش بموقع به مسئولین ذیربط در مورد اماكن و تأسیساتی كه از حیث تغییرات ، نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند.
ـ مراقبت و بازدید ساختمان و تأسیسات به هنگام شب و عنداللزوم دادن گزارش مربوط به مسئول مربوط .
ـ بررسی ساختمان تأسیسات و بازدید مرتب پشت بام¬ها و آبریزگاه¬ها و گزارش بموقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هرگونه خطرات و حوادث و خسارت احتمالی .
ـ مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و كنترل مواردی كه ممكن است به بروز حوادثی منتهی شود .
ـ همكاری با اولیاء مدرسه و متصدیان دفتری در كلیه¬ی امور مربوط به اداره¬ی مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر .
ـ رعایت مرتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیت¬های روزانه بخصوص با دانش¬آموزان و اولیاء آنان و احتراز از هرگونه داد و ستد با دانش¬آموزان .
ـ سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش¬نشانی و دیگر ضرورت¬های مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شركت در دوره¬های آموزشی مربوط فراگیر .
ـ انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
k h
یکشنبه 20 دی 1394 03:02 بعد از ظهر
سیار عالی بود ممنون از اینکه کارکنان را با وظایف خودشان اشنا میکنید
دوشنبه 9 آذر 1394 09:47 بعد از ظهر
خیلی خوشحال شدم متن کوردی دیدم خیلی
پاسخ علی محمدی :
سپاس بۆ تۆ
هه‌ر بژی
lowyer
شنبه 24 خرداد 1393 08:14 قبل از ظهر
سلام.بسیار عالی ومفید بود
نیکنام.معاون اموزشی هنرستان افلاک.خرمشهر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo

نیت کنید و اشاره فرمایید


قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


k2cod go Up
تماس با ما
=== ===